Kielellinen tietoisuus,

helpoin taso - lila vaalea paketti

 

Vaaleanlila paketti sisältää yli 20 erilaista peliä, jotka on tarkoitettu kielellisen tietoisuuden harjoitteluun (helpoin taso). Nämä pelit on suunniteltu lähinnä niille lapsille, jotka tarvitsevat tukea lukemisen ja kirjoittamisen perusvalmiuksien harjoitteluun tai lapsille, joilla on lukivaikeuksia. Pelit on tarkoitettu erityisesti 5-6 vuoden ikäisille tai sitä vanhemmille, mutta toki nuoremmatkin lapset voivat näitä kokeilla ainakin helpoimpia näistä.

Tehtävät on ryhmitelty kuuteen osa-alueeseen:
1.  Helppoa tavutusta
2.  Tavuista sanaksi
3.  Yhdyssanat
4.  Sanojen laskeminen
5.  Riimisanat
6.  Riimilauseet


VAALEANLILAN
PAKETIN  PELIEN SISÄLLÖT

Ensimmäisen ryhmän peleissä harjoitellaan sanojen tavuttamista. Tämän ryhmän pelejä ovat esimerkiksi kuvalotto, esineitä sisältävä pussipeli ja onkimisleikki.

ylin kuva.gif

 

Toisessa ryhmässä on pelejä, joiden tarkoituksena on oppia muodostamaan tavuista sanoja ja erottelemaan tavuja kuulon avulla. Näitä voidaan harjoitella esimerkiksi lautapelien ja värinoppapelin avulla.

 toiseksi ylin kuva.gif


Kolmannessa ryhmässä on useita pelejä, joiden avulla opetellaan muodostamaan yhdyssanoja kahdesta sanasta. Noppapeli, kuvalotto ja kilpailu innostavat lasta harjaannuttamaan tätä taitoa. Mustekala Mustosen palapelissä oikean vastauksen voi tarkistaa palojen takaa.

 kolmanneksi ylin kuva,.gif


Neljännen ryhmän pelien avulla harjoitellaan lauseen sanojen laskemista. Alla olevat kalat ovat Orvokin onkimisleikistä. Alla on kuva myös Sulo Sukeltajan lautapelistä, jossa kuljetaan pelilaudalla aina yhtä monta askelta kuin lauseessa on sanoja. Myös Pentti Pelaajan värinoppapelissä ja Taina Taiteilijan kuvalotossa voidaan harjoitella samaa asiaa.

nelj�nneksi ylin kuva.gif
 


Viidennen ryhmän peleissä etsitään riimisanapareja. Esimerkiksi  Lassi Lampaan pussipelissä yhdistetään esine pelilaudalla olevaan kuvaan. Samaa asiaa harjoitellaan myös muistipelissä sekä kuvalottopelissä.

 viidenneksi ylin kuva.gif


Kuudennen ryhmän pelien avulla voi harjoitella riimilauseiden täydentämistä. Apinan taikapussissa ja Paavo Papukaijan kuvalotossa voi käyttää apuna esine- tai kuvavihjeitä. Onkimisleikissä riimilauseet täydennetään ilman näkövihjeitä.

kuudenneksi ylin kuva.gif

 

sisl. yl�osa.gif

sisl. 1-2.gif

sisl. 3-4.gif

sisl. 5-6.gif