Kielellinen tietoisuus,

keskivaikea taso - lila kirkas paketti

Kirkkaanlila paketti sisältää yli 20 erilaista peliä, jotka on tarkoitettu kielellisen tietoisuuden harjoitteluun (keskivaikea taso).  Nämä pelit on suunniteltu lähinnä niille lapsille, jotka tarvitsevat tukea lukemisen ja kirjoittamisen perusvalmiuksien harjoitteluun tai lapsille, joilla on lukivaikeuksia.


Tehtävät on ryhmitelty kahdeksaan osa-alueeseen:
1.  Sanojen pituudet
2.  Yhdyssanat
3.  Tavujen kuuntelu
4.  Tavun poistaminen
5.  Riimittely
6.  Äänteiden yhdistäminen
7.  Äänteen tunnistaminen
8.  Alkuäänteen nimeäminen


KIRKKAANLILAN
PAKETIN  PELIEN SISÄLLÖT

Ensimmäisen ryhmän peleissä on tarkoituksena kuunnella sanojen pituuksia - onko sana pitkä vai lyhyt. Tähän ryhmään kuuluvat Henriikan hevoset -onkimiskilpailu ja Väinön värinoppapeli.

 ylin kuva.gif


Toisessa ryhmässä on kaksi peliä, joiden avulla opetellaan muodostamaan yhdyssanoja kolmesta sanasta. Merirosvo Metkun noppapeliin liittyy tehtäväkortteja, oikean vastauksen voi tarkistaa korttien takaa. Yhdyssanojen muodostamista voi harjoitella myös Kai Kampelan onkimiskilpailun avulla.

toiseksi ylin kuva.gif


Kolmannessa ryhmässä on useita pelejä, joissa kuunnellaan tavuja sanoissa. Elli Eläinystävän kuvalotossa tulee tavuttaa pitkiä sanoja. Arin autokilpailupelissä ja Eetun lottopelissä puolestaan kuunnellaan missä kohtaa sanassa tietty tavu kuuluu. Vaakku Variksen palapelissä pitää yhdistää samalla tavulla alkavat sanat pareiksi.

kolmanneksi ylin kuva.gif


Neljännen ryhmän pelien avulla harjoitellaan tavun poistamista sanasta. Tähän ryhmään kuuluu kolme eri tyyppistä lautapeliä. Pelien säännöt ovat sellaiset, että lapsi innostuu harjoittelemaan, vaikka tavun poistaminen  olisi lapselle vähän vaikea.

nelj�nneksi ylin kuva.gif


Viidennen ryhmän peleissä riimitellään sanoja. Mitä enemmän keksii riimejä sitä vauhdikkaammin voi edetä pelissä. Tähän tyhmään kuuluu kaksi eri tyyppistä peliä.

viidenneksi ylin kuva.gif


Kuudennen ryhmän pelien avulla voi harjoitella äänteiden yhdistämistä sanoiksi. Lotta Lokin nappulapelissä pitää muodostaa sana annetuista äänteistä, esimerkiksi s-u-s-i. Kahdessa muussa pelissä mietitään mikä uusi sana saadaan kun annettuun sanaan liitetään yksi äänne lisää, esimerkiksi kun sanaan aita lisätään r saadaan raita.

kuudenneksi ylin kuva.gif


Seitsemäs ryhmä sisältää pelejä, joissa tunnistetaan helppoja äänteitä sanasta – esimerkiksi kuuluuko sanassa R-äänne.

seitsem�nneksi ylin kuva,.gif


Kahdeksannessa ryhmässä on useita pelejä, joiden avulla opitaan nimeämään sanan alkuäänne. Alkuäänteet ovat vokaaleja ja helpoimpia konsonantteja. Pussipeli sisältää konkreettisia esineitä, jotka viehättävät lapsia ja innostavat harjoittelemaan.

kahdeksanneksi ylin kuva.gif
 

 

sisl. yl�osa.gif

sisl. 1-2.gif

sisl 3-4.gif

sisl. 5-6.gif

sisl 7-8.gif