Kielellinen tietoisuus,

vaikein taso - lila tumma paketti

 


Tummanlila paketti sisältää yli 20 erilaista peliä, jotka on tarkoitettu kielellisen tietoisuuden harjoitteluun (vaikein taso).  Nämä pelit on suunniteltu lähinnä niille lapsille, jotka tarvitsevat tukea lukemisen ja kirjoittamisen perusvalmiuksien harjoitteluun tai lapsille, joilla on luki-vaikeuksia. Jotkut harjoiteltavat alueet ovat samoja kuin keskivaikeassa paketissa, mutta nämä tehtävät ovat selvästi vaikeampia kuin kirkkaanlilan paketin tehtävät.

Tehtävät on ryhmitelty kahdeksaan osa-alueeseen:
1.  Tavun poistaminen ja lisääminen
2.  Alkuäänteen nimeäminen
3.  Äänteen tunnistaminen
4.  Alkuäänteen poistaminen ja lisääminen
5.  Lyhyt vai pitkä vokaali
6.  Yksi vai kaksi konsonanttia
7.  Kirjaimet
8.  Sanojen tunnistaminen

TUMMANLILAN
PAKETIN  PELIEN SISÄLLÖT

Ensimmäisen ryhmän pelien avulla harjoitellaan tavun poistamista sanasta, lähinnä sanan keskeltä. Esimerkiksi Taikuri Tahvanaisen lautapelissä lapsi innostuu tekemään tehtäviä, sillä niiden avulla taikuri taikoo pelaajan yllättäviin paikkoihin pelilaudalla.

 ylin kuva,.gif


Toisen ryhmän peleissä tunnistetaan ja nimetään sanojen alkuäänteitä, lähinnä konsonantteja. Esimerkiksi Pulkkisen pussipelissä pussista otettava esine pitää yhdistää oikeaan alkukirjaimeen pelialustalla. Lautapeleissä alkuäänne ratkaisee kuinka pitkän matkan pelaaja saa liikkua pelialustalla. Niinpä lasta ei tarvitse patistella miettimään tehtävää, vaan tehtävän ratkaiseminen on jännittävää ja siksi mieluisaa.

toiseksi ylin kuva,.gif 

 

Kolmannen ryhmän peleissä harjoitellaan äänteen tunnistamista sanassa. Esimerkiksi Katri Kalan onkimiskilpailussa pelaajat keräävät itselleen sanoja, jotka sisältävät tietyn äänteen. 

kolmanneksi ylin kuva,.gif

 

Neljännen ryhmän pelien avulla harjoitellaan sanan alkuäänteen poistamista ja lisäämistä. Kerttuli Keijukaisen lautapelissä lasta ei tarvitse patistaa harjoittelemaan, sillä lapsi mielellään ottaa tehtäväkortin, jolla voi päästä etenemään vauhdikkaasti pelissä.

nelj�nneksi ylin kuva,.gif


Viidennen ryhmän peleillä harjoitellaan vokaalin keston tunnistamista. Lapsen tulee miettiä onko sanassa lyhyt vai pitkä vokaali. Kuvakortit sisältävät samantapaisia sanoja, esimerkiksi puro ja puuro, jotta lapsi voi vertailla vokaalin keston vaikutusta sanan merkitykseen.

viidenneksi ylin kuva,.gif


Kuudennen ryhmän peleillä lapsi opettelee tunnistamaan onko sanassa yksi vai kaksi samaa konsonanttia peräkkäin. Tätä voi harjoitella esimerkiksi keräämällä kultarahoja Arto Aarteenetsijän pelissä.

kuudenneksi ylin kuva,.gif


Seitsemäs ryhmä sisältää pelit, joissa  opetellaan tunnistamaan kirjaimia.

seitsem�nneksi ylin kuva,.gif


Kahdeksannessa ryhmässä on kaksi peliä, joiden avulla opitaan tunnistamaan kirjoitettuja sanoja. Esimerkiksi Karin kauppaleikissä pelaajat ostavat ostoslistan mukaiset tavarat.

kahdeksanneksi ylin kuva,.gif

 

sisl. yl�osa.gif

sisl. 1-2.gif

sis.l. 3-4.gif

sisl. 5-6..gif

sisl. 7-8.gif