Ääntäminen

suujumppa, D, K, L, R, S - vihreä kirkas

 

Kirkkaanvihreä paketti sisältää 29 erilaista peliä tai leikkiä, jotka on tarkoitettu ääntämisen harjoitteluun. 

Tehtävät on ryhmitelty kuuteen osa-alueeseen:
1. Suujumppa
2. D-harjoitukset
3. K-harjoitukset
4. L-harjoitukset
5. R-harjoitukset
6. S-harjoitukset

KIRKKAANVIHREÄN
PAKETIN  PELIEN SISÄLLÖT

Ensimmäisen ryhmän peleissä harjoitellaan suun liikkeitä. Suujumppaa voi harjoitella Oton onkimisleikin, Alfons Apinan lautapelin tai Vilperi Virtahevon kuvaloton avulla.

ylin kuva, 400.gif

 

Toisessa ryhmässä on D-harjoitteluun sopivia pelejä. D-tavusarjojen harjoitteluun on Hilma Hiiren D-kortit, joita voi käyttää useiden eri pelien kanssa. Lautapeli, muistipeli, heittopeli, numeronoppapeli ja onkimisleikki sisältävät sanoja, joissa voi puhua D-kieltä eli korvata R-äänteen D:llä.

toiseksi ylin kuva.gif

 

Kolmannessa ryhmässä on useita pelejä, joiden avulla opetellaan K-äännettä. Aleksi Ankan K-korteilla harjoitellaan K-tavusarjoja. K-äännettä harjoitellaan myös sanoissa ja lauseissa. Näitä varten on muun muassa muistipeli ja lautapeli ja muita lasta innostavia pelejä. Yksi peleistä on tarkoitettu erityisesti K- ja T-äänteiden erotteluharjoituksia varten.

kolmanneksi ylin kuva.gif

 

Neljännen ryhmän pelit ovat L-harjoituksia varten. Linnea Linnun L-kortteja käytetään tavuharjoituksiin useissa eri peleissä. L-sanoja sisältäviä pelejä ovat muun muassa muistipeli, lautapeli ja onkimisleikki. Esimerkiksi Kameli Kemelin lautapelissä L on aina tavun alussa sanan keskellä. Nolla Nolon muistipelissä jokaisen sanan keskellä on LL.

nelj�nneksi ylin kuva.gif

 

Viidennen ryhmän peleissä harjoitellaan R-äännettä. Samaan tapaan kuin muidenkin äänteiden kohdalla myös R-harjoituksissa on tavusarjojen ja eri tyyppisten  sanojen harjoituksia. Noora Noita-akan kortit sopivat R-tavuharjoituksiin. R-äänteen sisältäviä sanoja harjoitellaan esimerkiksi  onkimisleikin tai lautapelin avulla.

viidenneksi ylin kuva.gif

 

Kuudennen ryhmän pelien avulla harjoitellaan S-äännettä sekä tavusarjoissa että sanoissa ja lauseissa. Myös tässä ryhmässä on useita lapsille tuttuja pelejä, jotka innostavat lapsia harjoittelemaan.

kuudenneksi ylin kuva.gif

 

sisl. yl�osa,.gif

sisl. 1-2.gif

sisl. 3-4.gif

sisl. 5-6,.gif