Puheen ymmärtäminen ja oma ilmaisu

Helpoin taso - punainen vaalea paketti

 

Vaaleanpunainen paketti  sisältää yli 20 erilaista peliä tai leikkiä, jotka on tarkoitettu puheen ymmärtämisen ja oman ilmaisun harjaannuttamiseen (helpoin taso). Pelien ja leikkien lisäksi paketissa on lauluja ja loruja. Tehtävät on tarkoitettu lapsille, joilla ei vielä ole puhetta tai puhe on niukkaa.

Tehtävät on ryhmitelty kuuteen osa-alueeseen:
1. Jäljittely
2. Lauluja
3. Loruja
4. Toimintasanoja
5. Tekijä + toiminta -lauseet
6. Esine + määre


VAALEANPUNAISEN PAKETIN
PELIEN SISÄLLÖT

Ensimmäisen ryhmän pelit on suunniteltu siten, että ne houkuttelevat lasta jäljittelemään ääntelyitä. Ne on tarkoitettu lapsille, joita pyritään innostamaan puheen opetteluun. Tässä ryhmässä on helppoja pelejä - pussipeli, purkkipeli, kuvalottopeli ja onkimisleikki.

ylin kuva.gif
 


Toisessa ryhmässä on tuttuja lauluja, jotka on havainnollistettu kuvin. Lauluihin voi tutustua myös pelien avulla. Nämä laulut sopivat hyvin myös viittomien opetteluun.

toiseksi ylin kuva.gif

 


Kolmannessa ryhmässä on loruja, jotka on havainnollistettu kuvilla. 

kolmanneksi ylin kuva.gif

 


Neljännen ryhmän pelien avulla voidaan harjoitella toimintasanoja. Niissä lapsen tulee miettiä mitä tutuilla esineillä tehdään.

nelj�nneksi ylin kuva.gif

 


Viidennen ryhmän pelit johdattelevat lasta tuottamaan 2-3 sanan lauseita. Näitä pelejä kannattaa käyttää silloin kun lapsella on jo sanoja, mutta haluttaisiin hänen tuottavan pieniä lauseita yksittäisten sanojen  sijaan.

viidenneksi ylin kuva.gif

 


Kuudennen ryhmän pelien avulla voi harjoitella tuottamaan ilmauksia, joissa on esine ja määre, (esimerkiksi pieni kenkä). Nämä tehtävät on tarkoitettu erityisesti niille lapsille, jotka tuottavat enimmäkseen yksittäisiä sanoja, lähinnä esineiden nimiä.

kuudenneksi ylin kuva.gif

 

 

sisl. yl�osa.gif
 

sisl. 1-2.gif

sisl. 3-4, 500.gif

sisl. 5-6.gif