Puheen ymmärtäminen ja oma ilmaisu

Keskivaikea taso - punainen kirkas paketti 


Kirkkaanpunainen paketti  sisältää yli 20 erilaista peliä tai leikkiä, jotka on tarkoitettu puheen ymmärtämisen ja oman ilmaisun harjaannuttamiseen (keskivaikea taso). Tehtävät ovat vaikeudeltaan sellaisia, jotka yleensä 3-4 -vuotias lapsi osaa. Pelit on koottu yhteen muovilaatikkoon.

Tehtävät on ryhmitelty kuuteen osa-alueeseen:
1. 3-4 sanan lauseet
2. Esine + 2 määrettä
3. Epäloogisuudet
4. Kuvaileva puhe
5. Kertova puhe
6. Kuulon avulla päättelyä


KIRKKAANPUNAISEN PAKETIN
PELIEN SISÄLLÖT

Ensimmäisen ryhmän pelit on suunniteltu siten, että ne johdattelevat kertomaan kuvista lyhyin lausein. Näitä käytetään silloin kun halutaan lisätä lapsen tuottamien lauseiden pituutta.

ylin kuva2.gif

 

Toisen ryhmän pelien avulla voi harjoitella tuottamaan ilmauksia, joissa on esine ja kaksi määrettä, esimerkiksi iso musta saapas. Näitä tehtäviä kannattaa tehdä erityisesti silloin kun halutaan lisätä kielihäiriöisen lapsen ilmausten pituutta ja saada ilmaisua monipuolisemmaksi pelkän nimeämisen sijaan.

toiseksi ylin kuva2.gif

 

Kolmas tehtäväryhmä koostuu peleistä, joissa pitää huomata epäloogisuuksia ja kertoa niistä. Nämä tehtävät kannustavat lasta kertovaan ilmaisuun hauskalla tavalla.

kolmanneksi ylin kuva.gif

 

Neljännen ryhmän pelit houkuttelevat lasta kuvailevaan ilmaisuun. Pelit ovat sellaisia, että toinen pelaajista kuvailee esinettä tai kuvaa ja toinen päättelee ja arvaa mistä on kyse.

nelj�nneksi ylin kuva,2.gif

 

Viidennen ryhmän pelit kannustavat lasta kertovaan ilmaisuun. Peleissä on muutamia lyhyitä sarjakuvia, joista kerrotaan tarinoita. Toisissa peleissä lapsen tulee huomata esineiden yhteenkuuluvaisuuksia ja kertoa niistä.

      viidenneksi ylin kuva,.gif


Kuudennen ryhmän pelien avulla harjoitellaan kuulon avulla päättelyä. Kasperi Kalan onkimisleikissä lapsen pitää täydentää lause sopivalla sanalla, esimerkiksi: Lapanen pannaan käteen, saapas pannaan (jalkaan). Sanna sammakon taikapussissa on saman tapaisia päättelytehtäviä. Kun lapsi vastaa oikein, saa raottaa taikapussia, josta löytyy aiheeseen sopiva esine. Muissa peleissä kerrotaan esineistä tai olioista ja lapsen tulee päätellä mistä on kyse.

kuudenneksi ylin kuva.gif

 

 

sisl. yl�osa,,.gif

sisl 1-2.gif

sisl. 3-4.gif

sisl. 5-6.gif