Tarkka kuuntelu,

helpoin taso - keltainen vaalea paketti

 

Vaaleankeltainen paketti sisältää yli 20 erilaista peliä tai leikkiä, jotka on tarkoitettu tarkan kuuntelun harjaannuttamiseen (helpoin taso). Tehtävät on tarkoitettu lapsille, joilla on vaikeuksia kuuloerottelussa, puheen ymmärtämisessä tai kuulomuistissa.


Tehtävät on ryhmitelty kuuteen osa-alueeseen:
1. Erilaisia ääniä
2. Samantapaiset sanat
3. Asiavirheiden huomaaminen puheesta
4. Puheen ymmärtäminen
5. Sanasarjan muistaminen
6. Tarinan muistaminen


VAALEANKELTAISEN PAKETIN
PELIEN SISÄLLÖT

Ensimmäisen ryhmän pelien avulla voi tutustua erilaisiin ääniin. Lassen laskiainen –lautapelissä tutustutaan hiljaisiin ja voimakkaisiin, pitkiin ja lyhyisiin, nouseviin ja laskeviin ääniin. Jussin juhannus –lautapelissä puolestaan opetellaan tunnistamaan ja tuottamaan rytmejä pitkien ja lyhyiden äänteiden avulla.

ylin kuva,,.gif

 


Toisessa ryhmässä on pelejä, jotka sisältävät samantapaisia sanoja kuten sakset ja sukset, silli ja siili tai kori ja tori. Tässä ryhmässä on paljon pelejä, jotta lapsen kanssa voidaan harjoitella hyvin monen tyyppisiä äänne-erotteluja – etu- ja takavokaalien erottelua (tarina-tärinä…), pitkän ja lyhyen vokaalin (uni-uuni…), k- ja t-äänteiden (kukka-tukka…), l- ja v-äänteiden (laiva-vaiva…), s- ja t-äänteiden (sukka-tukka…), l- ja r-äänteiden (varas-valas…) erottelua sekä muutamia muitakin erotteluita.

toiseksi ylin kuva,.gif

 

Kolmannen ryhmän pelien avulla voidaan opetella kiinnittämään huomiota toisen puheessa esiintyviin asiavirheisiin.

kolmanneksi ylin kuva,.gif

 

Neljäs ryhmä sisältää puheen ymmärtämisen harjoituksia mukavassa muodossa. Leevi Leijonan onkimiskilpailussa pitää liikkua tai toimia muuten sanallisen ohjeen mukaan. Lottopelissä ja korttipeleissä on moniosaisia lauseita tai päättelytehtäviä.

nelj�nneksi ylin kuva,.gif

 

Viides ja kuudes ryhmä sisältää kuulomuistin harjaannuttamiseen tarkoitettuja pelejä. Viidennen ryhmän peleissä pyritään muistamaan sanasarjoja. Esimerkiksi Daniel Dinosauruksen lottopelissä pelaaja saa ottaa luetellut kortit siinä järjestyksessä kuin ne sanottiin. Niinpä muistitehtävät eivät ole tylsiä, vaan paremminkin jännittäviä. Mitä pidemmän sanasarjan muistaa sitä nopeammin voi saada oman alustan täyteen dinosauruksia tai muita eläimiä ja siten voittaa pelin. Muistitehtävät tulevat tehdyiksi huomaamatta hauskojen pelien ohessa.

viidenneksi ylin kuva,.gif

 

Kuudennen ryhmän peleissä keksitään tarinoita kuvien avulla ja pyritään muistamaan toisen kertoma tarina tarkasti. Kuvat voivat haluttaessa toimia muistin tukena. Tarinat vaihtuvat kertojan ja tilanteen mukaan, joten uutta haastetta löytyy joka pelikerralle.

kuudenneksi ylin kuva,.gif

 

sisl. yl�osa.gif 

sisl. 1-2.gif

sisl.. 3-4.gif

sisl. 5-6.gif